Kortlopende annuleringsverzekering

Waar u kunt kiezen uit een doorlopende annuleringsverzekering kunt u ook kiezen uit een kortlopende annuleringsverzekering. Deze kunt u afsluiten bij een kortlopende reisverzekering. De annuleringsverzekering zal dan slechts voor 1 reis gelden en zal stoppen zodra de reis tot een einde is gekomen. Let op dat een annulering als extra dekking kan worden meegenomen bij de reisverzekering, waardoor het los afsluiten hiervan dus niet nodig is. Wel is het dus zaak de juiste annuleringsverzekering bij de juiste reisverzekering af te sluiten, maar als u dit gaat doen spreekt het eigenlijk voor zich.

Dekking kortlopende annuleringsverzekering

Met een annuleringsverzekering bent u gedekt voor de kosten als u onverwacht uw reis moet annuleren. Uiteraard moet er wel een goede reden aan ten grondslag liggen, want uw reis zomaar annuleren zonder dat hier een aanleiding of een goede reden voor is zal uiteindelijk niet gaan leiden tot een vergoeding van de verzekering. Een verzekeraar zal altijd de voorwaarden voor het vergoeden van een annulering opnemen in de polis, dus daarin kunt u dan ook precies lezen waar uw annulering aan moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Alleen voor de juiste redenen waarbij dus eigenlijk sprake is van overmacht zult u worden vergoed.

Afsluiten kortlopende annuleringsverzekering

Vergeet ook wanneer u een kortlopende annuleringsverzekering wilt gaan afsluiten niet om deze te vergelijken. Het meest voor de hand liggend is het om te gaan vergelijken op premie, maar ook de voorwaarden zijn belangrijk zoals u al heeft kunnen lezen. Door de voorwaarden van de polis van uw annuleringsverzekering door te lezen weet u ook precies wat uw rechten zijn in het geval het inderdaad tot een annulering van uw reis mocht komen. Het is nooit te hopen dat het gebeurd, maar zoals gezegd kunnen er altijd onvoorziene zaken voorvallen waardoor een annulering toch noodzakelijk is.

Previous post:

Next post: