Ongevallendekking

De ongevallendekking bij een reisverzekering is veelal een aanvullende dekking die u zou kunnen meenemen in uw reisverzekering. Een ongevallendekking dient ervoor om dekking te bieden in het geval een verzekerde komt te overlijden tijdens een reis. Overigens wordt niet alleen overlijden gedekt, maar ook letsel en blijvende invaliditeit vallen onder de dekking.

Vergoeding ongevallendekking

De vergoeding van de ongevallendekking hangt af van het feit of het gaat om overlijden, letsel of om blijvende invaliditeit. Indien een verzekerde komt te overlijden zal een verzekeraar volledig vergoeden. Hoeveel er dan precies wordt vergoed verschilt per verzekeraar, maar zal altijd in de voorwaarden van de polis voor de ongevallendekking vermeld staan. Bij bijvoorbeeld invaliditeit zal over het algemeen niet volledig worden vergoed. De vergoeding zal dan namelijk plaatsvinden op basis van de constatering van een arts. Als een arts vervolgens vaststelt dat u voor 50% invalide bent zal datzelfde percentage ook gelden bij een vergoeding van de verzekeraar. Dat is in grote lijnen hoe de ongevallendekking werkt.

Wanneer wordt er niet vergoed door ongevallendekking?

De ongevallendekking zal niet altijd vergoeden. Stel dat er opzet in het spel is geweest waardoor u iets overkwam of u koos er bewust voor om bepaalde zaken te gaan doen waarvan u wist dat u ze niet had moeten doen, dan kan de verzekeraar weigeren om te vergoeden, omdat u dan immers zelf als oorzaak wordt gezien. Ook al u aan wedstrijden heeft deelgenomen en vervolgens iets heeft opgelopen kan de verzekeraar weigeren te vergoeden. Als laatste kan dit natuurlijk ook als u iets heeft opgelopen als gevolg van alcohol- of anders drugsgebruik. Dekking tegen ongevallen kan ook met een wa verzekering, zoals de wa verzekering kruidvat, welke goed aangeschreven staat.

Previous post:

Next post: